The new measures for rental contracts: how do they benefit me as a tenant?

The Spanish government approved December 27, 2022, a series of measures to deal with the economic and social consequences of the war in Ukraine. The decree presents 3 main measures; A. Extension of rental contracts, B. The limitation of the annual rent update to the...

What are seasonal leases and how do they affect me as a tenant?

If you are looking for a flat in Barcelona, it is widespread to find ads like the one below: It's certainly not a bargain, but well, we know how the market is, and you need to get a flat as soon as possible, so you decide to continue reading the ad until you find the...

Què són els arrendaments de temporada i com m’afecten com a inquilina?

Si busques pis a Barcelona, és molt habitual que trobis anuncis com el següent:Per descomptat no és cap ganga però bé, ja sabem com està el mercat i necessites aconseguir un habitatge l’abans possible així que decideixes continuar llegint l’anunci fins que llegeixes...

What can I do if the real estate agency tries to charge me rental fees?

Surely you have heard that with the “Ley de Vivienda,” it is over that the tenant pays a monthly rent as fees to the real estate agency in the leases of habitual residence. Specifically, art. 20 of the LAU now states that the real estate management expenses and those...

How do we prevent the landlord from keeping the rental bond?

Yes, as you can hear, it has become customary for landlords to keep the tenant's security deposit at the end of the lease, whether or not there are any damages to the property. In this article, we are going to analyze what the security deposit is and, above all, how...

Què puc fer si l’agència immobiliària m’intenta cobrar els honoraris pel lloguer?

Segurament hagis escoltat que amb la nova llei d’Habitatge s’ha acabat això de que l’inquilí pagui una mensualitat de renta en concepte d’honoraris a l’agència immobiliària en els arrendaments d’habitatge habitual. En concret, l’art. 20 de la LAU (Llei d’Arrendaments...

Com evitar que el propietari es quedi amb la fiança de l’inquilí?

Sí, com ho sents, s’ha convertit en una costum que els propietaris d’habitatges es quedin amb la fiança de l’inquilí quan acaba el contracte, hi hagi o no desperfectes a l’habitatge. En aquest article analitzarem què és la fiança i, sobretot, com evitar perdre-la quan...

Parlem d’Habitatge – PLH Colldejou

El pasado sábado 16 de diciembre estuvimos presentando la primera parte del Pla Local d’Habitatge (PLH) a las vecinas y los vecinos de Colldejou, municipio del Baix Camp de Tarragona que se caracteriza por su ubicación estratégica y por tener una población de 170...

El proyecto REEhabilitant el Raval instala el primer piloto en una vivienda

El proyecto de rehabilitación energética exprés para viviendas vulnerables REEhabilitant el Raval terminó el pasado mes de diciembre la instalación de los paneles aislantes en los que el equipo, compuesto por arquitectas de la Asociación Oasiurbà e ingenieras de la...

Las nuevas medidas para los contratos de alquiler: ¿en qué me benefician como inquilino?

El gobierno español aprobó el pasado 27 de diciembre de 2022 una serie de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. El decreto presenta 3 medidas principales; A.Prórroga de los contrtos de alquiler, B.La limitación de...
Parlem d’Habitatge – PLH Colldejou

Parlem d’Habitatge – PLH Colldejou

El pasado sábado 16 de diciembre estuvimos presentando la primera parte del Pla Local d’Habitatge (PLH) a las vecinas y los vecinos de Colldejou, municipio del Baix Camp de Tarragona que se caracteriza por su ubicación estratégica y por tener una población de 170...