Les intervencions tenen lloc a cinc finques ubicades als carrers de les Carretes i de Sant Ramon, la rambla del Raval i els carrers de Sant Pacià i del Peu de la Creu, que es caracteritzen, com moltes finques del barri, per l’alta densitat i l’antiguitat dels edificis

La proposta, una de les sis guanyadores de la primera convocatòria d’ajudes a la innovació ‘La ciutat proactiva’, té per objectiu millorar les condicions de vida dels residents del Raval i consisteix en el codisseny i la cofabricació, amb la implicació i la participació activa del veïnat, d’un catàleg de microprojectes que actuïn en l’habitabilitat de les finques, la ventilació i la il·luminació d’espais interiors, l’accessibilitat dels espais comuns, l’eficiència energètica i el foment d’hàbits saludables

La notícia entera aquí