Un total de 62 propostes s’han presentat a la convocatòria d’ajuts de 2021, fruit del conveni de col·laboració entre totes dues institucions, inclòs en el Pla Barcelona Ciència, i que té una dotació total de 2M€ per als anys 2021 i 2022

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ”la Caixa” han atorgat les subvencions de la convocatòria del programa d’ajuts extraordinaris per a projectes de recerca científica a 7 propostes de projectes dels quals sis seran finançats al 100%, mentre que el setè rebrà una aportació que li permetrà cobrir el 73% del finançament. D’aquesta manera queda repartit el pressupost d’1M€ destinat a cobrir el programa d’ajuts de la convocatòria per a l’any 2021. Aquest programa d’ajuts extraordinaris té una durada bianual i una assignació pressupostària total de 2M€. Per tant, aquest 2022 està prevista una nova convocatòria amb la dotació restant (1 M€). Del pressupost total de 2 M€, l’Ajuntament de Barcelona aporta 1,2 M€ i els altres 800.000€ els aporta la Fundació ”la Caixa”.

REV-TER: Reviure als terrats. El projecte proposta la millora i reutilització de l’espai dels terrats de Ciutat Vella, des de la perspectiva de l’envelliment actiu i saludable, mitjançant la diagnosi sociodemogràfica, l’anàlisi dels terrats existents al districte i la recerca de solucions de baix cost, desmuntables i reciclables. Proposa elaborar un catàleg de micro-projectes i el prototipatge de solucions integrals com propostes ‘plug-in’ d’aplicació en casos pilot i replicables en altres punts de la ciutat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat líder: Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). Projecte en col·laboració amb UB – Universitat de Barcelona, i Associació Oasiurbà.

La noticia entera aquí