Punt Raval: per la millora de les condicions de vida dels habitants del Raval i la transformació social a través de l’habitatge